Handelsgesetzbuch (HGB) Handelsstand

§ 35 HGB (weggefallen)

-