Handelsgesetzbuch (HGB) Handelsstand

§ 75e HGB (weggefallen)